Ke mana wang anda pergi bersama MyFundAction

2 months ago

by MyFundAction

Share this:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ketelusan atau transparency bagi setiap syarikat atau organisasi amatlah penting dalam menjalankan amanah pihak berkepentingan syarikat atau stakeholders seperti pelabur, pelanggan, rakan kongsi, dan pekerja.

Apa itu ketelusan?

Ketelusan dalam sesebuah organisasi merupakan asas kepercayaan bersama pihak berkepentingan. Bersikap telus bermaksud bersikap jujur dan terbuka ketika berkomunikasi mengenai perkara yang berkaitan dengan perniagaan termasuklah aliran kewangan.

Ketelusan akan membuat pekerja merasakan nilai kepunyaan bahawa mereka bekerja untuk syarikat dengan standard etika yang lebih tinggi. Menurut Kajian Persatuan Psikologi Amerika Syarikat 2014, 25% pekerja tidak mempercayai majikannya hanya disebabkan ketidaktelusan pihak syarikat terhadap pihak berkepentingan..

Apabila nilai ketelusan diadaptasikan dalam budaya korporat, pihak berkepentingan akan lebih terlibat dan komited terhadap visi syarikat. Ini disebabkan mereka memahami sepenuhnya misi dan rasa bertanggungjawab untuk berkongsi idea, menampilkan kreativiti dan membawa inovasi untuk mencapai objektif yang diinginkan.

Ini secara tidak langsung mampu memberi kepercayaan kepada pihak berkepentingan untuk terus bekerja, menyumbang dan bekerjasama.

Bantuan Kepada Yang Berkelayakan

Pada tahun 2020, daripada 100% jumlah wang diperoleh, Yayasan Kebajikan Muslim (MyFundAction) memperuntukkan 70% kepada penerima yang berkelayakan di dalam dan luar negara, masing-masing 65% dan 5% sepanjang tahun merangkumi 4 Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs) iaitu tiada kemiskinan, sifar kelaparan, pendidikan berkualiti dan kesihatan baik dan kesejahteraan yang diguna pakai oleh semua negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 2015.

operasi myfundaction

Daripada 70% tersebut, 50% berjaya dimanfaatkan kepada masyarakat sepanjang tahun. Baki 20% akan dikhaskan untuk projek lestari yang menyumbang kepada objektif utama MyFundAction seperti perusahaan sosial untuk asnaf, bank makanan, klinik, farmasi, tadika dan hospital untuk kegunaan awam.

Kos Pengumpulan Dana

Daripada baki 30% wang diperoleh, 20% dimanfaatkan bagi mengumpulkan lebih banyak dana. Setiap RM100 yang diterima, MyFundAction menggunakan RM20 bagi menanggung kos pengumpulan dana. Ini termasuklah, bayaran pengiklanan serta yuran konsultasi.

Kos ini penting bagi menghasilkan lebih banyak dana dan secara tidak langsung lebih ramai lagi dapat dibantu.

Hanya dengan RM20 tersebut, MyFundAction mampu untuk menghasilkan RM100 yang lain. MyFundAction menyasarkan untuk berada di bawah 10% pada tahun-tahun mendatang bagi kos ini.

Perbelanjaan Operasi

Jumlah peratusan yang berbaki iaitu 10% akan digunakan bagi menjalankan kos operasi MyFundAction yang merangkumi sewa pejabat, gaji pekerja, penglibatan kakitangan, penyegaran, kos perjalanan dan lain-lain.

Kos ini penting bagi memastikan ekosistem dalam pentadbiran bergerak lancar dan seterusnya mampu memberi manfaat kepada masyarakat dengan lebih optimum.
Jumlah kos dan peratusan bagi pengumpulan dana

Analogi Untuk Aliran Perbelanjaan

Aliran wang ini dapat dianalogikan sebagai 100 pohon jagung di sebuah kebun.

70 pohon daripadanya dapat memberi manfaat kepada yang memerlukan dari sudut makanan.

20 pohon akan melalui proses pendebungaan yang akan menghasilkan 100 lagi pohon yang baru dan mampu melahirkan jagung yang lebih banyak.

Baki 10 pohon, buahnya akan dikhaskan buat petani yang mengusahakan kebun tersebut yang akan menghasilkan tenaga untuk mereka lebih kuat berkebun dan secara tak langsung melicinkan kitaran tanaman pohon jagung di kebun tersebut.

Operasi myfundaction

MyFundAction berharap agar semua pihak memahami aspirasi kami dalam memastikan ketidaktelusan dalam kalangan pihak berkepentingan syarikat dapat dielakkan semaksimum mungkin.

MyFundAction komited dalam memastikan semua pihak jelas dengan aliran kewangan yang dikendalikan oleh pihak kami.

Sebarang pertanyaan berkenaan perkara ini, boleh terus hubungi melalui e-mel rasmi MyFundAction [email protected].

Be the first to know

Subscribe to our personalized non-unobtrusive newsletter and stay informed about our efforts right in your mailbox

Continue reading -

Transparency

Transparency

Kayu ukur keberkesanan projek di MyFundAction

Setiap syarikat perlu menjalankan pelbagai projek demi menjaga kelangsungan syarikat dari pelbagai sudut. Namun, sejauh mana keberkesanan bagi setiap projek dan apakah yang menjadi kayu ukur bagi keberkesanan sesebuah projek tersebut? Di MyFundAction, kaedah Pulangan Pelaburan Sosial atau Social Return on Investment (SROI) menjadi kayu ukur dalam menentukan tahap keberkesanan projek dari pelbagai aspek. Apakah

Read More »
News

Left with one kidney, Little Maulana is a happy kid again!

MyFundAction through our effort : MyHeart understands the pain and hardship faced by Maulana and previously successfully run a campaign to cover his medical and post operation cost. With just one kidney left now to continue his life, Maulana is now returning to his normal life again and thanks to you who have donated and
Read More »
News

Crossing Mangrove swamps? Small matter, we’d still help!

More people are still left in hunger and in this seemingly endless COVID-19 pandemic. Our team of volunteers from Sabah recently visited an isolated village to distribute 50 boxes of Rezeki Ummat for 50 needy family through treacherous landscape and harsh weather. Help Us Spread the Word! Be an advocate for MyFundAction - help us
Read More »
News

Hope – Let God take back my appetite

In this seemingly endless COVID-19 pandemic—while we are scrolling through our phones 24/7, trying out new recipes, trying out new “challenges” trending on the internet; there are people out there whose “challenge” is making ends meet and whose meal is their sleep. In this episode, we dive deep into the life of Tok Umi; a
Read More »
Cart
  • No products in the cart.